Jak poznat dobrého učitele?

Výuka dětí je jednou z nejdůležitějších profesí. Učitel totiž neučí děti pouze fakta, ale snaží se je povzbuzovat, aby přemýšleli samostatně. Kvalita učitele ovlivňuje chuť dětí se učit a také množství znalostí, které během výuky pochytí. Jaké vlastnosti či dovednosti by měl dobrý učitel mít?
školitel u tabule
Jako jednu z nejdůležitějších vlastností studenti v nezávislém průzkumu uvedli schopnost komunikovat a rozvíjet vztahy se studenty. Odborníci s tím také souhlasí. Učitelé tak studentům vytvoří bezpečné a produktivní vzdělávací prostředí. S komunikací souvisí schopnost naslouchat studentovi, když má nějaký problém, a navíc podporovat tento rozhovor s ním vhodně zvolenými otázkami.
Další důležitou vlastností je pochopit individuální potřeby a schopnosti každého studenta zvlášť a přizpůsobit tomu výuku. Aby výuka byla opravdu kvalitní, musí učitel mít daný předmět rád a rozumět mu, aby tyto své znalosti mohl předat i slabším studentům. Pokud má učitel svůj předmět opravdu rád, předává tuto vášeň i svým žákům a vzbuzuje v nich tak touhu učit se ho.
výuka chlapce
Učitel by ale rozhodně neměl být pro své studenty kamarádem. V každé třídě je potřeba stanovit pravidla a dodržovat disciplínu. Pokud student nějak poruší tato pravidla, je potřeba ihned zavést disciplinární opatření, aby se toto porušování pravidel nestalo běžným. Při prvním porušení stačí slovní napomenutí, při každém dalším trest formou zkoušení nebo tak, že student zůstane po vyučování a špatné chování si tak s učitelem vyjasní.
Na to, že kvalitní školství je závislé na kvalitních učitelích, už přišli i některé soukromé školy u nás a každý rok nechávají své žáky hodnotit učitele. Ti tak získají zpětnou vazbu a v případě relevantních důvodů, co je na nich špatně, na sobě mohou pracovat. Žáci jsou zase rádi, že je jim svěřena taková míra zodpovědnosti a hodnocení vyplňují opravdu pečlivě.
Z předchozího vyplívá, že odpověď na otázku jak poznat dobrého učitele je jednoduchá. Stačí se zeptat studentů.