Online

Zpřehledněte si své měsíční platby

Pokud chcete mít dobrý přehled o svých splátkách a zamezit tak nebezpečí, že něco opomenete, můžete vše vyřešit pomocí splátkového kalendáře. Jedná se o pomůcku, která vám přesně nastaví datum splatnosti všech vašich pohledávek. Je to v podstatě předem určený rozpis, který určí, kdy a která splátka má z vašeho účtu odejít k věřiteli.propočítávání splátek na mobilním telefonu
– Většinou se každá platba musí odeslat s určitým předstihem.
– Každá banka pracuje jinak, a ne vždy se peníze dostanou k druhé straně ještě týž den.
– Tudíž je nutné odesílat platby s předstihem tří až pěti pracovních dnů.
Nedodržení termínů se totiž v žádném případě nevyplácí. Je to závazek, který se při nedodržení považuje za porušení smlouvy. A následuje pochopitelně sankce. Je pak naprosto zbytečné vysvětlovat, že jste platbu odeslali v den splatnosti a je tedy vinou banky, že nedorazila včas.

Datum splatnosti není datum odeslání

Je nezbytné neplést si dva pojmy, kterými jsou datum splatnosti datum odeslání platby. V den splatnosti musí být prostě bezpodmínečně připsána dlužná částka na účet věřitele. Právě v tom vám pomůže splátkový kalendář.
· Vždy upozorní zavčasu na to, že je zapotřebí buď navštívit banku anebo usednout k internetovému bankovnictví.domácí účetnictví – počítání na kalkulačce
Splátkový kalendář Nebankovni-hypoteka-cz se vyplácí zejména v těch případech, kdy je jednotlivých splátek více a dlužník se obává, že by mohl některou opomenout. Je to tedy rozhodně zodpovědné rozhodnutí, které vám zajistí klidný spánek po celou dobu splácení vašich závazků.
o Kdo vám může se splátkovým kalendářem pomoci?
– Buď banka anebo jiná finanční instituce, u které máte své závazky.
– Je ale nutné o něho požádat.
– Žádosti o umožnění splátkového režimu (jak se také tento produkt nazývá) jistě každá finanční instituce ráda vyhoví.
Je přeci v zájmu obou stran, aby vše proběhlo bez potíží a dluh byl co nejdříve a bez zbytečného protahování uhrazen.