Cestování

Historie Matějské pouti

V dnešní době je Matějská pouť už jen zábavná akce s mnoha pouťovými atrakcemi, která se koná v areálu Výstaviště v Praze – Holešovicích. Vždy začíná v den svátku sv. Matěje, tedy 24. února.
dřevěný kůň kolotoče
První písemný záznam o konání Matějské pouti je už z roku 1595, kdy se konala pouť ke kostelu sv. Matěje a papež Klement VIII. vyhlásil plnomocné odpustky pro poutníky do tohoto kostela. Kromě roku, kdy proběhla bitva na Bílé hoře (1620), se u nás rozvíjela tradice této velké svatomatějské pouti. Na oblíbenosti jí přidávalo také to, že je to první jarní pouť v Praze. Křížová cesta pouti tenkrát začínala poblíž dnešní stanice Hradčanská. Během let se začal proměňovat charakter pouti od náboženského k zábavnímu, což vedlo ke zvýšení počtu zájemců a návštěvníků. Už tedy nestačil prostor před farou kostela a stánky s pouťovými atrakcemi se postupně přesunuly do prostor dnešního Vítězného náměstí. V dobách první republiky pouť navštěvovalo asi čtvrt milionu účastníků. Později začalo ČVUT v Dejvicích stavět další budovy a pouť byla tedy v roce 1960 přesunuta na Letnou, poté do Modřan a Břevnova a od roku 1964 se pravidelně koná na Výstavišti, kde rok od roku nabývá stále větších rozměrů. Od devadesátých let pouť každoročně navštěvovalo k jednomu milionu lidí. Pouze v posledních letech počet návštěvníků klesl na nějakých 700 tisíc lidí.
zábava na kolotoči
Dnes se svatomatějská pouť v kostele sv. Matěje slaví 14. května, podle liturgického kalendáře, kde se svátek Matěje posunul, koná se tedy v jiném termínu, než zábavní část pouti na Výstavišti.
Během šedesátých let se organizace Matějské pouti chopil Václav Kočka starší, který je také momentálně asistentem ředitele firmy Incheba Praha, která má areál Výstaviště od města Prahy v pronájmu. Momentálně Matějskou pouť provozuje společnost Kočka s.r.o., jejímž jednatelem je Václav Kočka mladší.