Služby

Co vlastně znamená insolvence firmy

Asi není třeba říkat, že uspět na současném trhu není zrovna jednoduché. Je to tvrdé prostředí, ve kterém uspějí jen ti, kteří mají ostré lokty, dobrý podnikatelský plán a také trochu toho štěstí. Cílem totiž je přetáhnout co nejvíce zákazníků od konkurence. A to prakticky jakýmikoliv prostředky, včetně těch, které už jsou na hraně zákona a mohou být považovány za nečestné.

Pravdou je, že ty nejextrémnější praktiky koriguje zákon, nebo měl by. Sem patří například klamání zákazníků či očerňování konkurence. Avšak vzhledem k tomu, že je každý podnikatel chce uspět za každou cenu, je tento zákon někdy i překračován.

burza3

Není tedy divu, že je spousta firem, které se nakonec neprosadí a zkrachují. To platí zvláště dnes, v době pandemie, kdy většina oborů nemá ani zdaleka tolik zákazníků, jako jindy, s výjimkou například potravinářství (neboť jíst se zkrátka musí).

Avšak aby mohla jakákoliv firma vůbec začít fungovat, potřebuje nejprve základní kapitál, za který nakoupí stroje, materiál a také na mzdy zaměstnancům po prvních pár měsíců. Problém ale nastane, když si majitel na tento účel peníze půjčí, a jeho firma se neprosadí. Jak má být schopen splatit své dluhy?

penize3

Řešením zde může být insolvence firmy. Prochází jí prakticky veškeré krachující podniky, i když výjimky se najdou. Znamená to, že podnik zkrátka není schopen dostát svým závazkům. Proto je zabaven a prodán jeho movitý majetek, a výtěžek je použit na splacení právě těchto dluhů.

Zdálo by se, že to je ideální řešení prakticky pro každý podnik. Přesto se k němu podnikatelé uchylovat příliš nechtějí. Proč? Jednoduše proto, že tak nedostanou žádné peníze z prodeje firmy. Výhodnější je, pokud mají dluhy tak nízké, že je z prodeje zvládnou splatit, a ještě jim něco zbude. Pokud jich však mají příliš, že to ani částka z prodeje nepokryje, pak je insolvence prakticky jediným možným řešením. A měli bychom přemýšlet, zda nám to podnikání stálo za to.