Pripravujete sa na súťaž? Na čo si dať pozor?


MaÅ¥ v živote cieľ je veľmi dôležité. Takisto ako ísÅ¥ si tvrdo za svojimi cieľmi. Vyžaduje si to nielen pevnú vôlu, vytrvalosÅ¥ a správnu motiváciu. Potrebujete k tomu maÅ¥ tiež tie správne podmienky, vybavenie a ÄalÅ¡ie prostriedky. KeÄ sa pripravujete na svoju prvú súťaž v kulturistike Äi nejakom inom silovom Å¡porte, potrebujete minimálne tvrdý tréning a pravidelný režim.
Okrem toho samozrejme potrebujete aj nejaké podporné prostriedky. Tí Å¡portovci, ktorých už omrzeli klasické výživové doplnky, siahajú po steroidoch. Bez dostatoÄných vedomostí si vÅ¡ak môžu vážne poÅ¡kodiÅ¥ svoje zdravie.

Rast svalovej hmoty s podporou steroidov?

Na anabolické steroidyexistuje mnoho názorov – extrémne negatívnych aj pozitívnych. Mnohí ľudia si na ne utvárajú názor eÅ¡te skôr, než si o nich zistia nieÄo konkrétne.
Treba preto získaÅ¥ informácie o tom, kedy sa steroidy užívajú, Äi vôbec pomôžu, aké je vhodné dávkovanie, ale tiež vedľajÅ¡ie úÄinky, riziká a ako môžu poÅ¡kodiÅ¥ naÅ¡e zdravie. Utvorte si vyrovnaný názor na steroidy s pomocou naÅ¡ej web stránky…