Podíl průmyslu s mobilními technologiemi na udržitelném rozvoji

Počet osob s online připojením a využívajících mobilní aplikace zkvalitňující naše životy neustále roste. A nehovoříme v tomto případě pouze o aplikacích poskytujících finanční služby, nejnovější poznatky z oblasti zdravého životního stylu či vzdělávací obsah. Je potřeba si uvědomit, že šíření informací a vzájemné propojení jsou nepostradatelná v situacích, jakými jsou například přírodní katastrofy. A právě v tomto směru je role průmyslu s mobilními technologiemi čím dál významnější, neboť šířením informací podporuje společenskou i ekonomickou stabilitu.
spojení lidí
Mobilní operátoři po celém světě usilují prostřednictvím mobilních aplikací o vyšší začlenění nejrůznějších sociálních skupin do společnosti, což se týká především jednotlivých komunit v odlehlých městech. Zpřístupňováním základních služeb, jakými jsou zdravotní a školská péče, a vytvářením nových pracovních míst přispívají ke snižování chudoby a sociálních nerovností.
Tato iniciativa vychází z plánu pro plnění cílů politiky udržitelného rozvoje schváleného 193 zeměmi v rámci Valného shromáždění OSN v roce 2015. Program si klade za cíl skoncování s extrémní chudobou, postupné snižování sociálních nerovností a ochranu naší planety.
smartphone v ruce
Počátkem letošního roku vydala Asociace GSM (Global System for Mobile Communications) již druhou zprávu o plnění jednotlivých závazků tohoto programu. Konkrétně se v ní uvádí, že bylo dosaženo pokroku zejména v položkách zvyšování životní úrovně, poskytování zdravotní péče, vytváření udržitelných měst a ochrany životního prostředí. Příslušná analýza zároveň poukazuje na tři klíčové faktory, jenž tento pokrok umožnily, a to:
1.      kvalitnější infrastruktura a síťové pokrytí
2.      intenzivnější internetové propojení
3.      vyšší počet mobilních zařízení mezi uživateli.
Do roku 2020 si operátoři dále stanovili závazky v podobě intenzivnější spolupráce s vládami jednotlivých zemí nebo navýšení počtu žen s online připojením, především v rozvojových zemích.    

Historie Matějské pouti

V dnešní době je Matějská pouť už jen zábavná akce s mnoha pouťovými atrakcemi, která se koná v areálu Výstaviště v Praze – Holešovicích. Vždy začíná v den svátku sv. Matěje, tedy 24. února.
dřevěný kůň kolotoče
První písemný záznam o konání Matějské pouti je už z roku 1595, kdy se konala pouť ke kostelu sv. Matěje a papež Klement VIII. vyhlásil plnomocné odpustky pro poutníky do tohoto kostela. Kromě roku, kdy proběhla bitva na Bílé hoře (1620), se u nás rozvíjela tradice této velké svatomatějské pouti. Na oblíbenosti jí přidávalo také to, že je to první jarní pouť v Praze. Křížová cesta pouti tenkrát začínala poblíž dnešní stanice Hradčanská. Během let se začal proměňovat charakter pouti od náboženského k zábavnímu, což vedlo ke zvýšení počtu zájemců a návštěvníků. Už tedy nestačil prostor před farou kostela a stánky s pouťovými atrakcemi se postupně přesunuly do prostor dnešního Vítězného náměstí. V dobách první republiky pouť navštěvovalo asi čtvrt milionu účastníků. Později začalo ČVUT v Dejvicích stavět další budovy a pouť byla tedy v roce 1960 přesunuta na Letnou, poté do Modřan a Břevnova a od roku 1964 se pravidelně koná na Výstavišti, kde rok od roku nabývá stále větších rozměrů. Od devadesátých let pouť každoročně navštěvovalo k jednomu milionu lidí. Pouze v posledních letech počet návštěvníků klesl na nějakých 700 tisíc lidí.
zábava na kolotoči
Dnes se svatomatějská pouť v kostele sv. Matěje slaví 14. května, podle liturgického kalendáře, kde se svátek Matěje posunul, koná se tedy v jiném termínu, než zábavní část pouti na Výstavišti.
Během šedesátých let se organizace Matějské pouti chopil Václav Kočka starší, který je také momentálně asistentem ředitele firmy Incheba Praha, která má areál Výstaviště od města Prahy v pronájmu. Momentálně Matějskou pouť provozuje společnost Kočka s.r.o., jejímž jednatelem je Václav Kočka mladší.

Proč nedůvěřovat lidem z internetu

Někdy je hrozně těžké najít pořádnou radu nebo prodat zboží ve vašem okolí, často tak musíte sáhnout po poněkud větším kalibru. Ať už je to internet nebo internetová poradna. Mimochodem, jestli jsou vaši přátelé, kteří nemají zkušenosti se vztahy, těžký kalibr na vztahy, tak internetová poradna je už úplně největší peklo na zemi a prosíme všechny, kdo se řídí radami od nějakých neznámých lidí v internetových poradnách, aby s tím přestali. Když už máme ty dušičky. Až se někdy setkáte s vašimi předky, tak vám jednou dají pořádnou facku za to, že jste kdy brali vážně někoho, kdo vám pod přihlašovacím jménem „DAnkBOy“ nebo „KecalkaAmalka“ nebo „Růža“ radil. Když už je tedy problematika internetových poraden vyřešena, pojďme se podívat na trošičku jiné kafe.
přátelství pc

Internetové prodeje a nákupy

Zde je třeba být maximálně obezřetný. Nikdy nevíte, kdy na vás někdo bafne, kdy vás někdo podvede. Nemusíte být jenom v roli prodávajícího, může to být i kupující – vždycky vás všichni můžou vyšprťouchlatovat na té nejvyšší úrovni. Proto si hlavně všechno ověřujte, nic neposílejte předem, možná tak malou zálohu a nic nedělejte. Všechno na dobírku anebo osobní převzetí.
muž před monitorem

Zboží z internetu

Pokud se med běžně prodává za sto padesát korun, ale tenhle týpek na internetu ho má za dvacet korun za skleničku, tak je asi něco špatně. Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. Pořád je to reálné zboží, určitě nevalné kvality, které se takto prodává a je jen otázka času, než někdo upozorní na to, že kvalitní a hlavně normální med nemůže stát tak hluboko pod cenou. Proto je důležité, abyste si vždycky zjistili i cenu běžnou, za kterou prodávají ostatní prodejci. Pokud by to bylo tak nějak podobně, tak je to super. Pokud ne, tak je něco špatně a vy byste tak měli zvážit, co kde a jak proč. A hlavně nic neposílejte předem, fakt to není moc vtipné a hlavně si pak budete připadat akorát špatně vy.