Cesta za menhirem

Nejdříve si řekneme, co vlastně slovo menhir znamená. Je to složené slovo z bretonštiny. Men – kámen, hir – dlouhý. Z toho je patrné, že se jedná o dlouhý kamenný blok posazený svisle do země. Většinou je neopracovaný. Kameny jsou buď v kruzích, nebo zarovnané v řadách. Nejvíc těchto balvanů najdete na pomezí středních a severních Čech.
Největší a zároveň nejznámější se nazývá Zkaměnělý pastýř a najdeme ho na Kladensku na návrší nad obcí Klobuky. Je to 3,5 metru vysoký kámen z rezavě hnědého železitého pískovce. Sem tam v něm vidíme bělavé křemenné valounky.
menhiry francie.jpg
 V této oblasti se nachází v obci Družec pískovcový menhir, který je opřený o hřbitovní zeď u kostela a jmenuje se Zkamenělec. Drobnozrnný bělošedý slepenec s valounky křemene, vysoký 1,8 metru.  Svůj název si nese už od roku 1690.
Někteří návštěvníci mu do pískovcových mezer strkají mince pro štěstí. Během červnového slunovratu je v obležení lidí ve spacácích, kteří věří tomu, že jim dodá energii a někteří zkoušejí v jeho blízkosti počít dítě.
Naše další cesta se bude ubírat cca o 30 kilometrů dál, kde za vsí Drahomyšl poblíž Žatce, stojí Zakletý mnich. Je vysoký 2,2 metru.
 Sice zemědělcům překáží v práci na poli, ale z pověrčivosti si nedovolí s ním cokoli udělat. Existuje pověst, která říká, že jednou někdo kámen povalil a krávy mu pak začaly dojit krev.
V současné době je už i chráněn zákonem.
Na Lounsku, za městysem Slavětín, se tyčí balvan jménem Baba. Během 17. století, v době rekatolizace, byl do něj vsazen dvojramenný kříž. Snahou bylo překrýt pohanský symbol křesťanským.
 Dále se v této oblasti u obce Kounov nachází 11 neúplných rovnoběžných kamenných řad v přírodním parku. Jedná se o více než dva tisíce neopracovaných křemencových kamenů.
Řady jsou považovány za pravěkou megalitickou observatoř a jsou zapsány jako kultovní místo.
Na pomezí Plzeňského a Jihočeského kraje poblíž obce Javorník, je po několika metrech po vstupu do lesa zasazen menhir s názvemMěsíční kámen. Má obdélníkový půdorys a to se projevuje odlišným energetickým působením. Jižní strana člověku odebírá bioenergii, čímž dochází k nervozitě, podrážděnosti, či agresivitě, zato západní strana vysílá posilující síly.
menhiry v řadách.jpg
V bukovém lese západním směrem odMilevska se tyčí 2 metry vysoký balvan. Ten byl znovu vztyčený v roce 1999.
Ale i Praha se může pochlubit. V Dolních Chabrech stojí jeden se jménem Kamenný slouha. Snad je to tím, že svým tvarem připomíná shrbeného muže. Nachází se u rodinného domku v Ládevské ulici. Jde o sedimentární křemičitou horninu tmavošedé barvy s jemnými světlými křemennými žilkami. Jeho výška je asi 3 metry.
Jestli jsem vás přesvědčila, že i u nás jsou k vidění menhiry, jsem ráda a přeji vám šťastnou cestu za jejich poznáváním.