Víte, co je nového?

Zajímavé informace mohou pocházet z leckterého oboru. Protože každá sféra může někoho zajímat, a proto tu může leckdo stát o lecjaké informace. Ale ekonomické novinky jsou přece jenom specifické. A to tím, že se právě tato sféra dotýká nějakým způsobem každého z nás. A proto jsou v oblasti jako ekonomika novinky dosti zásadní.

Někoho zajímá dejme tomu jenom jeho vlastní kapsa. Na čemž není nic špatného, protože všichni chceme slušně žít a chceme tedy vědět, jak si stojíme.

ekonomický graf

Jiní se naopak zajímají o záležitosti zásadnějšího významu, tedy o ekonomickou situaci naší země jako celku, respektive dokonce o ekonomiku globální.

A někteří jsou třeba něco mezi, a ty zajímá třeba to, co se týká určité ekonomické oblasti, dejme tomu průmyslu, zemědělství, obchodu, turistického ruchu…

Ekonomické novinky tedy mohou být notně rozmanité. A je-li tu něco smutného, pak je to to, že zrovna žijeme v době, kdy se nám nedostává ani v jedné z nastíněných sfér zrovna pozitivních zpráv. Ať se na hospodářské věci díváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, je to jedna jobovka za druhou.

ekonomika růst

Znáte to, že? Nejeden typ firem musel zcela nebo aspoň zčásti zastavit či omezit svou činnost a ti, kdo se tímto zaobírali, strádají. Mnozí z lidí se pak musí spokojit s pomocnou rukou státu, maje doma svá školou povinná a přesto školu nenavštěvující dítka. A tato pomoc je chabá. Nemůže tomu být jinak, protože má-li se říci něco o deficitu státního rozpočtu, bez ronění hořkých slz se to neobejde. Důchodcům je co chvíli ‚přidáváno‘, dokonce nad zákonem stanovený rámec, ale tito to vlastně ani nepociťují, protože rostou ceny snad všeho, co si jenom vybavíme. Ti, kdo jsou spořiví, pak nemohou jásat nad tím, jak jim na bídně úročených účtech požírá jejich jmění inflace, a ti, kdo nic našetřeno nemají, zase trnou, kdykoliv přijde nějaký další účet.

A co je na tom nejhorší? Že se mezi tím nenajde snad ani jedna pozitivní novinka. Nebo vy o nějaké víte?

Co vlastně znamená insolvence firmy

Asi není třeba říkat, že uspět na současném trhu není zrovna jednoduché. Je to tvrdé prostředí, ve kterém uspějí jen ti, kteří mají ostré lokty, dobrý podnikatelský plán a také trochu toho štěstí. Cílem totiž je přetáhnout co nejvíce zákazníků od konkurence. A to prakticky jakýmikoliv prostředky, včetně těch, které už jsou na hraně zákona a mohou být považovány za nečestné.

 

Pravdou je, že ty nejextrémnější praktiky koriguje zákon, nebo měl by. Sem patří například klamání zákazníků či očerňování konkurence. Avšak vzhledem k tomu, že je každý podnikatel chce uspět za každou cenu, je tento zákon někdy i překračován.

 

burza3

 

Není tedy divu, že je spousta firem, které se nakonec neprosadí a zkrachují. To platí zvláště dnes, v době pandemie, kdy většina oborů nemá ani zdaleka tolik zákazníků, jako jindy, s výjimkou například potravinářství (neboť jíst se zkrátka musí).

 

Avšak aby mohla jakákoliv firma vůbec začít fungovat, potřebuje nejprve základní kapitál, za který nakoupí stroje, materiál a také na mzdy zaměstnancům po prvních pár měsíců. Problém ale nastane, když si majitel na tento účel peníze půjčí, a jeho firma se neprosadí. Jak má být schopen splatit své dluhy?

 

penize3

 

Řešením zde může být insolvence firmy. Prochází jí prakticky veškeré krachující podniky, i když výjimky se najdou. Znamená to, že podnik zkrátka není schopen dostát svým závazkům. Proto je zabaven a prodán jeho movitý majetek, a výtěžek je použit na splacení právě těchto dluhů.

 

Zdálo by se, že to je ideální řešení prakticky pro každý podnik. Přesto se k němu podnikatelé uchylovat příliš nechtějí. Proč? Jednoduše proto, že tak nedostanou žádné peníze z prodeje firmy. Výhodnější je, pokud mají dluhy tak nízké, že je z prodeje zvládnou splatit, a ještě jim něco zbude. Pokud jich však mají příliš, že to ani částka z prodeje nepokryje, pak je insolvence prakticky jediným možným řešením. A měli bychom přemýšlet, zda nám to podnikání stálo za to.